Full Lifecycle Management

Full Lifecycle Management

Full LifeCycle Management (FLCM) is een geïntegreerd concept voor het beheer van de levensduur van een voertuig. Voor alle duidelijkheid: bij deze benadering bekijken we de levenscyclus van het voertuig over zijn totale gebruiksduur, dus niet enkel bij 1 enkele...