Retail Process Management

Retail Process Management

De traditionele manier van werken voldoet niet meer aan de veranderende verwachtingen van de consumenten en de autosector loopt als het gaat om klantervaring nog achter op andere sectoren. De verwachtingen van de consument zijn door de opkomst van e-commerce veranderd...
De tactische restwaarde

De tactische restwaarde

De auto-industrie maakt een reeks ingrijpende veranderingen door en de restwaarde is een belangrijk element geworden in de strategie van OEM’s. De restwaarde is de verwachte waarde van een voertuig aan het einde van een contract en is een voorspelling. Ze wordt...
Data Act & In Vehicle Data 

Data Act & In Vehicle Data 

Het verzamelen en beheren van gegevens wordt een nieuw bedrijfsmodel voor autofabrikanten. Een recent voertuig heeft meer dan 800 sensoren die datapakketten verzenden. De Europese Data Act-reglementering, die in 2024 van kracht werd, stelt het algemene kader vast voor...
Connected Services

Connected Services

De industrie heeft de overgang gemaakt van een statisch product gericht op het elektromechanische aspect naar een evoluerend platform van mobiliteitsoplossingen. Een ‘connected’ voertuig is een voertuig dat met een internet- of telecomverbinding of via de smartphone...
Car Cost Advisor

Car Cost Advisor

De Total Cost of Ownership, afgekort TCO, omvat alle uitgaven tijdens de levenscyclus van een product, van bij de aankoop of financiering over het verbruik, het onderhoud en de diensten tot aan einde van het gebruik van het product. Het opvolgen van de Total Cost of...