Car Cost Advisor

11 apr 2024

De Total Cost of Ownership, afgekort TCO, omvat alle uitgaven tijdens de levenscyclus van een product, van bij de aankoop of financiering over het verbruik, het onderhoud en de diensten tot aan einde van het gebruik van het product. Het opvolgen van de Total Cost of Ownership (TCO) helpt om de totale kosten en de Return on Investment of ROI te bepalen.

In de automobielsector gebruiken we gewoonlijk drie niveaus van TCO. Niveau 1 (TCO 1) omvat de huur, de diensten, het energieverbruik, de verzekering en de eventuele CO2-bijdrage. Niveau 2 of TCO 2 omvat daarbovenop de impact van eventuele verworpen uitgaven en op het derde TCO-niveau (TCO 3) wordt bovendien ook het belastingvoordeel dat wordt bekomen door de (gedeeltelijke) fiscale aftrek verrekend.
Er is ook nog wat we Dynamische TCO noemen. Die benadering omvat naast de klassieke TCO-benaderingen ook alle andere kosten die ontstaan tijdens en aan het einde van het contract.

TCO-analyse is een strategische benadering die helpt om de kosten te minimaliseren, de winstgevendheid te verbeteren, de juiste technologische oplossing te kiezen en de toewijzing van middelen te optimaliseren. Total Cost of Ownership (TCO) speelt een belangrijke rol bij het berekenen van de ROI, want als er een of meerdere factoren niet in rekening worden gebracht, is de return on investment onnauwkeurig.
Jammer genoeg wordt de TCO-benadering door veel organisaties niet altijd goed begrepen. Uitdagingen bij het invoeren van een gefundeerde TCO-benadering zijn onder andere weerstand tegen verandering, complexiteit (levenscycluskostenanalyse) en disruptieve technologieën zoals geavanceerde IT-tools, cloud en big data.

Het concept van TCO wordt in veel sectoren gebruikt. In de financiële sector helpt TCO-analyse bij het berekenen van investeringen in de aankoop van activa, in de supply chain-sector heeft TCO een directe impact op het verlagen van kosten en het maximaliseren van winst en in de IT-sector zorgt TCO-berekening voor een optimale ROI op investeringen en een beter gebruik van middelen (bv. kostenoptimalisatie voor cloud computing).

TCO-optimalisatie gaat veelal gepaard met een ruimere digitale transformatie. Belangrijke trends die de toekomst van TCO-analyse bepalen, zijn het gebruik van gegevensanalyse om mogelijkheden voor kostenverlaging te identificeren en het gebruik van technologieën voor automatisering en procesefficiëntie.
De TCO-benadering en dus de analyse van de kosten van de productlevenscyclus zal zonder de minste twijfel steeds meer ingang vinden in de autosector en dat zowel in B2B- als B2C.
Rekening houdend met die evolutie heeft EuroFleet Consult de Car Cost Advisor ontworpen en ontwikkeld. Deze unieke en flexibele webtool, die vandaag al door honderden automobielprofessionals wordt gebruikt, is in korte tijd dé marktbenchmark geworden voor nauwkeurige TCO-berekeningen. Ons team ontwikkelt de tool voortdurend verder om hem zo aan te passen aan de huidige behoeften van onze partners. Gebruikers zijn onder andere OEM’s, retailgroepen, verkoopadviseurs, wagenparkbeheerders en particuliere klanten.

Onze diensten

Download vrijblijvend ons TCO handboek

Auteur artikel

Anthony Vandenberghe

Mobility Business Consultant

Meer info? Neem contact op met Eurofleet Consult

Laatste nieuws

Hier delen we de laatste verhalen & meer nieuws

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Maecenas vel elit luctus pulvinar massa in, mattis nisl Donec et ornare risus Proin pharetra libero vitae felis pharetra rutrum. Suspendisse fermentum dolor.