Data Act & In Vehicle Data 

11 apr 2024

Het verzamelen en beheren van gegevens wordt een nieuw bedrijfsmodel voor autofabrikanten. Een recent voertuig heeft meer dan 800 sensoren die datapakketten verzenden.

De Europese Data Act-reglementering, die in 2024 van kracht werd, stelt het algemene kader vast voor het gebruik van gegevens die worden verzonden door verbonden objecten (IoT – Internet of Things), waaronder voertuigen. Het gaat om een sector overschrijdende wetgeving, wat betekent dat deze regels voor alle sectoren van toepassing zijn.

Voor de Europese Commissie was deze reglementering noodzakelijk om:

  • duidelijke en eerlijke regels vast te stellen voor de toegang tot en het gebruik van data binnen de Europese Unie
  • de digitale transformatie te bevorderen
  • meer gegevens beschikbaar te stellen voor bedrijven, burgers en overheden

De belangrijkste doelstellingen van deze reglementering zijn:

  • het vergroten van de rechtszekerheid voor bedrijven en consumenten die betrokken zijn bij de productie van gegevens.
  • het tegengaan van misbruik van contractuele onevenwichtigheden die het eerlijk delen van data belemmeren.
  • overheidsinstanties voor specifieke doeleinden van openbaar belang toegang geven tot en gebruik laten maken van gegevens die in het bezit zijn van de particuliere sector.
  • het in staat stellen van klanten om efficiënt te wisselen tussen verschillende aanbieders van gegevensverwerkingsdiensten om zo de Europese markt voor cloud-computing te ontsluiten.
  • het vaststellen van een algemeen kader voor effectieve gegevensinteroperabiliteit.

De reglementering inzake de toegang tot data aan boord van voertuigen legt specifieke voorwaarden vast voor de toegang tot en het gebruik van door voertuigen gegenereerde gegevens en bevordert zo de concurrentie in de sectoren van herstelling, onderhoud, carpooling, mobility as a service en verzekeringen.

Onze diensten

Download vrijblijvend ons TCO handboek

Auteur artikel

Ward Martens

Managing Partner

Meer info? Neem contact op met Eurofleet Consult