De RSZ geeft uitleg bij verlenging en aankoopoptie van leasingcontracten

18 dec 2023

De RSZ heeft extra toelichting gegeven over de toepassing van de multiplicator voor de CO2-bijdrage bij verlenging van leasingcontracten. Hierbij wordt benadrukt dat de multiplicator ook moet worden toegepast wanneer leasingcontracten worden verlengd, voor zover de uitvoeringsmodaliteiten van de verlenging bij aanvang van het contract niet bekend waren.

Wat is de CO2-bijdrage?

Wanneer een werkgever een werknemer een voertuig ter beschikking stelt, is er naast het Voordeel Alle Aard (VAA) dat door de werknemer verschuldigd is, ook een solidariteitsbijdrage aan de RSZ. Deze CO2-bijdrage wordt betaald door de werkgever voor werknemers die privé gebruik mogen maken van een bedrijfswagen.

Hoewel de term CO2-bijdrage anders doet vermoeden, geldt deze ook voor elektrische wagens. Voor elektrische en plug-in hybride wagens betaalt de werkgever echter de minimale CO2-bijdrage (€ 31,99 in 2024).

Verhoging solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens met een CO2-uitstoot

Minister Vincent Van Peteghem kondigde in 2021 een hervorming van de bedrijfswagenfiscaliteit aan die met name non-zero-emissievoertuigen (non-ZEV’s) treft. Zo wordt de maximale fiscale aftrekbaarheid van een non-ZEV beperkt van 75% in 2025 tot 0% vanaf 2028, en wordt er een multiplicator toegepast op de formule van de CO2-bijdrage, van 2,25 in 2023 tot 5,5 vanaf 2027. Deze regels zijn van toepassing op non-ZEV’s besteld vanaf 1 juli 2023.

Bijkomende toelichting bij de toepassing van de multiplicator

In haar driemaandelijkse Administratieve instructies heeft de RSZ verdere uitleg gegeven over hoe deze nieuwe regels correct moeten worden toegepast, omdat dit voor veel werkgevers en sociale secretariaten niet volledig duidelijk was.

Moet de minimum CO2-bijdrage voor PHEV’s ook vermenigvuldigd worden met de multiplicator?

De RSZ is hierover duidelijk: enkel de formule moet worden vermenigvuldigd met de multiplicator; het minimumbedrag hoeft niet te worden vermenigvuldigd. In de praktijk betekent dit dat benzinevoertuigen met een CO2-uitstoot onder 98g/km geen impact zullen ondervinden van de multiplicator in 2024.

Wanneer ik aan het einde van het leasingcontract de wagen afkoop, mag ik dan nog steeds de CO2-bijdrage berekenen zonder multiplicator?

Enkel en alleen wanneer de aankoopoptie voorzien was in de initiële lease- of huurovereenkomst, en indien de overeenkomst werd afgesloten vóór 1 juli 2023, moet de multiplicator niet worden toegepast wanneer het voertuig door de werkgever wordt aangekocht. In de praktijk zal dit van toepassing zijn bij alle financiële leasing- of -rentingcontracten met een vast restwaarde percentage. In operationele leasing is het eerder uitzonderlijk dat aankoopopties op voorhand vast worden gelegd.

Kan ik mijn leasecontract aan dezelfde (para)fiscale voorwaarden verlengen en zo de aankoop van een ZEV nog een jaartje uitstellen?

Dit is mogelijk, maar onder voorwaarden. Enkel wanneer in de oorspronkelijke leaseovereenkomst, aangegaan vóór 1 juli 2023, de verlenging werd voorzien inclusief alle concrete uitvoeringsmodaliteiten hieraan verbonden (lees leaseprijzen, duur van de verlenging…).

In de praktijk betekent dit dat een zogenoemde leasematrix voorzien moet zijn in het initiële leasecontract en de termijn naar waar verlengd wordt in de leasematrix beschreven moet zijn. Elke andere verlenging die dus niet in het initiële contract beschreven stond, wordt beschouwd als een nieuw contract, met een nieuwe besteldatum en bijgevolg met toepassing van de multiplicator.

Er zijn dus heel wat nieuwe regels om rekening mee te houden bij de berekening van de CO2-bijdrage. Car Cost Advisor berekent voor elk voertuig alle TCO-componenten en helpt zo de juiste keuzes te maken op maat van elke klant.

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere fleet gerelateerde vraagstukken kunt u contact opnemen met EuroFleet Consult, gespecialiseerd in opleidingen en advies op maat van de fleet professional. U kunt contact met hen opnemen via info@eurofleet-consult.com of op het telefoonnummer 02/709 54 40.

Onze diensten

Download vrijblijvend ons TCO handboek

Auteur artikel

Anthony Vandenberghe

Mobility Business Consultant

Meer info? Neem contact op met Eurofleet Consult